Krajolik

Gifmania vam preporučiti danas ...

Gif

Gif

Animacije za Krajolik

Sve od Krajolik za vaš mobilni telefon Čak i scene animirani objekti mogu stvarati zabavne animirane slike gdje stijene, drveće, rijeke i oblaci se kreću. Krajolik je grafički prikaz opsežnog terenu. Pejzaž, ili krajolik je likovni motiv s prikazom krajobraza ili dijela krajolika.