Budizam

Gifmania vam preporučiti danas ...

Gif Meditacija

Gif Meditacija

Animacije za Budizam

Sve od Budizam za vaš mobilni telefon Budistička religija duguje svoje ime Gautama Buddha (Siddhartha Gautama izvorno) koji je tada bio pod nazivom Tathagata ili Sakyamuni. Buddha je mudar čovjek koji je sa svojim smjernicama i učenja dovelo do ove religije.